تهران – بزرگراه ستاری جنوب – نبش بنفشه یکم – ساختمان نیتاکو – پلاک 98

لزوم ثبت کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا در سامانه

   نظر به بازرسی‌های صورت پذیرفته و اظهار بی اطلاعی بعضی از متصدیان مراکز نگهداری کالا از تکالیف قانونی در ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها و با توجه به بند 2    صورت جلسه شماره 60/168597 مورخ 99/07/09 شورای هماهنگی تشدید کنترل و نظارت مورخ 99/06/24، ثبت کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا در سامانه www.nwms.ir الزامی شد.

    ثبت کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا

   نظر به بازرسی‌های صورت پذیرفته و اظهار بی اطلاعی بعضی از متصدیان مراکز نگهداری کالا از تکالیف قانونی در ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها و با توجه به بند 2    صورت جلسه شماره 60/168597 مورخ 99/07/09 شورای هماهنگی تشدید کنترل و نظارت مورخ 99/06/24، ثبت کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا در سامانه www.nwms.ir الزامی شد.

    ثبت کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا

یک نظر بگذارید

مشاوره رایگان