تهران – بزرگراه ستاری جنوب – نبش بنفشه یکم – ساختمان نیتاکو – پلاک 98

بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

     بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده طی نامه شماره ۲۰۰/۹۹/۵۱۸     مورخ ۹۹/۰۸/۰۵ توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

        بخشنامه بخشودگی جرایم قابل بخشش
بخشنامهه قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

منبع: پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور

     بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده طی نامه شماره ۲۰۰/۹۹/۵۱۸     مورخ ۹۹/۰۸/۰۵ توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

        بخشنامه بخشودگی جرایم قابل بخشش
بخشنامهه قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

منبع: پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور

مطالب مرتبط

یک نظر بگذارید

مشاوره رایگان