• International Business Law
    GTG

حقوق تجارت بین الملل

حقوق تجارت بین الملل در واقع قواعد و مقرراتی است که نظام تجارت جهانی را تنظیم می کند. مسائلی مانند سرمایه گذاری، تأمین مالی، بیمه ها، کنترل واردات و صادرات کالا و کنترل اسناد، تعرفه های گمرکی، دامپینگ، تلاش برای یکسان سازی مققرات ناظر بر اصول حاکم بر معاملات بین المللی، نظیر ایجاد اصلاحات تجاری بین المللی. معاملات بین المللی متأثر از سیاست های حقوقی، مالی، اقتصادی و سیاسی دولت هاست و در این زمینه قراردادهایی میان یک کشور با کشورهای دیگر یا میان تجار و شرکت های تجاری یک کشور با کشور دیگر در موراد مختلف بازرگانی منعقد می شود و در این میان با توجه به اینکه در صورت بروز مشکل بین دو طرف قرارداد بحث تعارض قوانین پیش می آید لذا تنظیم قرراردادهای بین المللی توسط حقوقدانان متخصص تجارت بین المللی در شرکت GTG می تواند از بروز خیلی از مشکلاات آتی جلوگری به عمل آورد. از این رو خدمات مهم تجارت بین الملل به ترتیب ذیل در این شرکت ارائه می شود.

GTG در حقوق تجارت بین الملل

در GTG در صورت آشنایی با ماهیت حقوقی اعتبار اسنادی و نحوه عملکرد آن، میتوان از مزایای بسیار زیاد این روش پرداخت بهره برداری کرد. مزایایی مثل سهولت در امر پرداخت، کاهش خطرات نقل و انتقال ارز و خطرات سیاسی، تنظیم معامله ویژه‌اي همراه با حمایت اعتباری مستقل و تضمین روش پرداخت و تأمین نیازهای تامین مالی فروشنده و خریدار با امکان استفاده از وجه اعتباری بانک ( که متمایز از وجوه بانک است ) برای هر دو طرف است.

مصادیق حقوق تجارت بین الملل در GTG

با وجود راهکارهای درخشان و قانونی قواعد تجارت بین الملل در سطوح داخلی و بین المللی که به صورت تئوریک بیان میشود , بر آنیم تا با بیان مصادیق عملی آن چگونگی عملیاتی شدن آن را در GTG بررسی کنیم.

قرارداد فاینانس (قرارداد تامین مالی) Finance Agreement یک توافق حقوقی است که به منظور تأمین مالی یک پروژه یا طرح تجاری و اقتصادی تهیه و تنظیم می گردد. طرفین قرارداد فاینانس را قرض دهنده ( The financer) از یک سو و قرض گیرنده (The business) از سوی دیگر تشکیل می دهند. بسیاری از کسب و کارها در ابتدای اجرای یک پروژه کاری منابع و وجوه کافی را در اختیار ندارند بنابراین GTG با انعقاد قرارداد قرارداد فاینانس یا قرارداد تامین مالی به منظور فراهم ساختن منابع مالی مورد نیاز پروژه و طرح به مشتریان خود در سراسر ایران کمک خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود مانعی بر سر راه اجرا و بهره برداری از پروژه پیدا نشود.

جوینت ونچر نوعی قبول تعهد قراردادی ست . ممکن است این سوال در ذهن پدید آید که تفاوت جوینت ونچر با شراکت چیست. پاسخ این است که معمولا شراکت ، یک همکاری بلند مدت و مستمر است در حالی که جوینت ونچر تنها در خصوص یک پروژه کاری و تجاری شکل می گیرد.اشخاص حقیقی و حقوقی با هدف افزایش قدرت مالی سرمایه ای ، کاهش ریسک و تقویت قدرت رقابت در بازار تن به جوینت ونچر می دهند.جوینت ونچر در قالب قراردادی منعقد می گردد که تعیین کننده تعهدات و مسؤولیت های مشترک و همچنین اهداف تعیین شده می باشد. طرفین جوینت ونچر دارای حقوق و تکالیف متنوعی هستند ، حقوقی همچون مدیریت اشتراکی پروژه ، حق اشتراک در منافع و سود ، و همینطور تکلیف در شراکت در هرگونه زیان احتمالی که ممکن است از این قرارداد حاصل آید .

در تجارت بین الملل، اعتبار اسنادی به عنوان یکی از بهترین شیوه های پرداخت با طبیعت و انتظارات طرفین قرارداد سازگار است و در سایه آن خریدار (متقاضی) مطمئن است تا زمانی که کالاها ارسال نشده است ثمن(پول) را پرداخت نمی کند و فروشنده هم (ذینفع ) اطمینان دارد که به محض ارائه و تسلیم اسناد، اعتبار را وصول خواهد کرد. در GTG در صورت آشنایی با ماهیت حقوقی اعتبار اسنادی و نحوه عملکرد آن، مي‌توان از مزایای بسیار زیاد این روش پرداخت بهره برداری کرد. مزایایی مثل سهولت در امر پرداخت، کاهش خطرات نقل و انتقال ارز و خطرات سیاسی، تنظیم معامله ویژه‌اي همراه با حمایت اعتباری مستقل و تضمین روش پرداخت و تأمین نیازهای تامین مالی فروشنده و خریدار با امکان استفاده از وجه اعتباری بانک ( که متمایز از وجوه بانک است ) برای هر دو طرف است.

برای اینکه بتوانید از مزایای داوری برخوردار گردید باید ابتدا آن را در قرارداد بگنجانید . گنجاندن شرط داوری در قراردادهای بین المللی یکی از عاقلانه ترین کارهایی است که طرف ایرانی باید حواسش به آن باشد در روابط قراردادی و معاملات تجاری ، حدوث اختلاف همواره محتمل است ، حل و فصل اختلافات در داخل و خارج کشور مستلزم صرف وقت و هزینه و طی تشریفات طولانی رسیدگی دادگاه های رسمی و تحمل نگرانی و مشکلات متعددی است . ارجاع اختلافات و دعاوی تجاری به داوری بهترین شیوه حل و فصل آنها است که مرکز داوری اتاق ایران و یا مجمع امور داوری و میانجیگری استان اصفهان بموجب قانون به همین منظور تاسیس و تجهیز گردیده است . استفاده از خدمات داوری این مراکز برای حل و فصل موضوع به شیوه تخصصی انجام میپذیرد و از هر نظر بنفع طرفین است.