تهران – بزرگراه ستاری جنوب – نبش بنفشه یکم – ساختمان نیتاکو – پلاک 98

بخشنامه سازماندهی صادرات سنگ آهن

  پیرو نامه شماره 60/180469 مورخ 1399/7/23 درخصوص لغو نامه شماره 60/86857 مورخ 1399/4/8 موضوع سازماندهی صادرات سنگ آهن، کنسانتره و گندله آهن، بدین   وسیله مفاد نامه شماره 60/86098 مورخ 1399/4/7 نیز ملغی اعلام می‌گردد.

   صادرات سنگ آهن
صادرات سنگ آهن از گمرک
بخشنامه صادرات سنگ آهن
بخشنامه مقررات صادرات سنگ آهن

  پیرو نامه شماره 60/180469 مورخ 1399/7/23 درخصوص لغو نامه شماره 60/86857 مورخ 1399/4/8 موضوع سازماندهی صادرات سنگ آهن، کنسانتره و گندله آهن، بدین   وسیله مفاد نامه شماره 60/86098 مورخ 1399/4/7 نیز ملغی اعلام می‌گردد.

   صادرات سنگ آهن
صادرات سنگ آهن از گمرک
بخشنامه صادرات سنگ آهن
بخشنامه مقررات صادرات سنگ آهن

مطالب مرتبط

یک نظر بگذارید

مشاوره رایگان