پرسشنامه

برای صادرات کالا هزینه و زمان زیادی صرف میشود که در مراحل اولیه آن، محدوده و تعهد مدیریتی گسترده تر است.
لذا توجه داشته باشید که تلاش های ابتدایی شما، منجر به نتایج فوق العاده ای در طولانی مدت خواهد شد.

  • لطفا محصول/خدمت خود یک پاراگراف توضیح دهید.
  • موفقیت محصول یا خدمات در بازار داخلی ، شاخص خوبی از توان بالقوه خود برای موفقیت در صادرات است.
  • با توجه به استانداردها و مقررات تولید در هرکشور، ممکن است برای تولید و صادرات به کشورهایی خاص که قصد دارید محصول خود را در آنها به فروش برسانید، فضا و تجهیزات بیشتری موردنیاز باشد.
  • مانع بزرگ برای بسیاری از شرکتها ، توسعه بازار است ؛ چرا که فعالیتهایی مانند سفرهای بین المللی ، مأموریت های تجاری ، شرکت در نمایشگاه تجاری ، تحقیقات بازار و آموزش های تجاری مستلزم تامین مالی است.
  • انتخاب و آماده سازی محصول برای صادرات مستلزم دانش محصول و ویژگیهای منحصربه فرد هر یک از بازارهای هدف است.
  • داشتن اطلاعات کافی از کشور هایی که اقدام به واردات و استفاده از کالای شما میکنند تاثیر به سزایی در پروسه صادرات کالا دارد.
  • داشتن اطلاعات کافی از کشور هایی که اقدام به واردات و استفاده از کالای شما میکنند تاثیر به سزایی در پروسه صادرات کالا دارد.
مشاوره رایگان