تهران – بزرگراه ستاری جنوب – نبش بنفشه یکم – ساختمان نیتاکو – پلاک 98

عدم نیاز به اصلاح ثبت سفارش جهت کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

عدم نیاز به اصلاح ثبت سفارش جهت کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در صورتی که مواد و قطعات خارجی بکار رفته در آن مشمول قاعده ۲ الف گردد مشروط بر آنکه در گروه کالایی ۴ قرار نگیرد

یک نظر بگذارید

مشاوره رایگان