خرید و تامین خارجی

خرید کالا از منابع خارجی – کشف گروه­ های تامین­ کننده برای بازار داخل – اعتبارسنجی فروشندگان

در دنیای امروز، مفاهیمی چون رقابت، تجارت، تولید، تامین، تدارکات و خرید تغییر اساسی کرده است. بازرگانی بین­ الملل به ­ویژه در دهه­ های اخیر، نقش ویژه ­ای در توسعه اقتصادی کشورهای جهان بر عهده داشته است.

کشور ما نیز می­ بایست اقلام موردنیاز بخش ­های تولیدی و مصرفی از قبیل مواد اولیه، قطعات، کالاهای سرمایه ­ای و واسطه ­ای و حتی بعضی از کالاهای مصرفی که امکان تهیه داخلی آن­ها نیست، از خارج از کشور تامین کند. به­ منظور تامین مایحتاج وارداتی، از سویی با محدودیت­ های منابع ارزی و از سوی دیگر با مسائلی از قبیل فشارهای اقتصادی، جنگ، مشکلات واردات و خرید از طریق واسطه ­ها مواجه هستیم.

 شرکت GTG توانسته با غلبه بر محدودیت­ ها و تکیه بر قوانین داخلی توانایی خرید خارجی خود را حفظ کند و زنجیره­ ی تامین را در داخل و خارج از کشور فراهم کند.