صندوق ضمانت صادرات

با توسعه ارتباطات بازرگانی و افزایش صادرات، نگرانی ­ها در مورد تضمین اعتبارات نیز افزایش یافته است. صندوق ضمانت صادرات با هدف حفظ حقوق صادرکننده در مقابل خطرات احتمالی و تضمین اعتبارات تشکیل شد. این صندوق برای کاهش ریسک صادرات کالا و خدمات بازرگانان ایرانی تلاش می­کند.

این صندوق از سال 1352 تشکیل شد و هم ­اکنون زیر نظر وزارت صمت فعالیت می­کند.

برقراری ارتباط با خریداران خارجی و ارزیابی وضعیت اعتباری آن­ ها کاری دشوار است. GTG با ارتباط خود بین این صندوق و بازرگانان، سعی در پوشش ریسک ­های تجاری و تامین مالی بازرگانان بین المللی دارد.

برخی خدمات GTG در این زمینه:

  • خدماتی به منظور تضمین صادرات صادرکننده در بازگشت وجوه و پایداری صادرات
  • اعطای اعتبارات به صادرکننده‌‌ها به منظور تسهیل در تامین کالای صادراتی