تهران – بزرگراه ستاری جنوب – نبش بنفشه یکم – ساختمان نیتاکو – پلاک 98

تجارت ۵.۶ میلیارد دلاری ایران با اوراسیا در سال ۱۴۰۰

به گزارش خبرگزاری تسنیم، از مجموع 13 میلیون و 127هزار و 45تن کالا به ارزش پنج میلیارد و 634میلیون و 48هزار و 11 دلار کالای تبادل شده بین ایران و پنج کشور عضو اتحادیه اوراسیا، دو میلیون و 770هزار و 155تن کالای ایرانی به ارزش یک میلیارد و 170 میلیون و 581 هزار و 531 دلار به این پنج کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه 3.5درصد در وزن و 12 درصد در ارزش رشد داشته است.

روسیه با خرید یک میلیون و 141هزار و 935 تن کالا به ارزش 583میلیون و 658هزار و 306دلار و رشد 8درصدی در وزن و 15درصدی در ارزش در صدر مقاصد صادراتی ایران به اوراسیا قرار دارد و ارمنستان با یک میلیون و 52هزار و 784تن کالا به ارزش 302میلیون و 343هزار و 309دلار، با کاهش 15 درصدی در وزن و نیم درصدی در ارزش در جایگاه بعدی قرار دارد، قزاقستان با رشد 54درصدی در وزن و 13 درصدی در ارزش، 517هزار و 628تن کالا  به ارزش 188میلیون و 866هزار و 203دلار از ایران خریداری کرده و سومین مقصد اوراسیایی کالای ایرانی  بود و قرقیزستان با خرید 45هزار و 873تن کالا به ارزش 78میلیون و 900هزار و 172دلار و رشد 56و 72درصدی در وزن و ارزش، در جایگاه چهارم و بلاروس با 11هزار و 934تن کالا به ارزش 16میلیون و 813هزار و 541دلار، و رشد 77درصدی در وزن و کاهش 20درصدی  در ارزش، پنجمین مقصد کالای ایرانی به اوراسیا در سال 1400 بود.

سخنگوی گمرک در خصوص واردات ایران از اوراسیا گفت: در سال 1400، واردات ایران از اعضای اتحادیه اقتصادی-گمرکی اوراسیا، 10میلیون و 356هزار و 890تن به ارزش چهار میلیارد و 472میلیون و 466هزار و 480دلار بود که با رشد 73درصدی در وزن و 90درصدی در ارزش همراه بوده است.

 روسیه با فروش 9میلیون و 102هزار و 151تن کالا به ارزش چهار میلیارد و 53میلیون و 854هزار و 209دلار، 88درصدِوزن و 91درصدِ ارزش واردات از اوراسیا را به خود اختصاص داده که واردات این کشور به ایران  نسبت به مدت مشابه 74درصد در وزن و 92درصد در ارزش افزایش یافته است که بیشتر آن کالای اساسی، روغن و نهاده های دامی است.

سخنگوی گمرک در خصوص واردات از سایر کشورهای عضو اوراسیا گفت: قزاقستان با یک میلیون و 240هزار و 48دلار به ارزش 379میلیون و 271هزار و 48دلار با رشد 67درصدی در وزن و 88درصدی در ارزش،دومین  مبدا خرید ایران از اوراسیا است.

 بلاروس با فروش  9هزار و 280تن کالا به ارزش 28میلیون و 605هزار و 553دلار و کاهش 28و هشت درصدی در وزن و ارزش سومین مبدا تامین کالای کشورمان در اتحادیه اوراسیا است ، ارمنستان چهارمین مبدا خرید کشورمان از اوراسیا،  با چهار هزار و 475تن کالا به ارزش 9میلیون و 71هزار و 825دلار بود که   29 درصد در وزن کاهش و  24درصد در ارزش واردات رشد داشته است و نهایتا قرقیزستان  پنجمین مبدا فروش کالا به ایران در این اتحادیه با 935تن کالا به ارزش یک میلیون و 663هزار و 845دلار با کاهش 57و 35درصدی در وزن و ارزش بوده است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

شنبه ۱۴۰۱/۰۱/۲۰

یک نظر بگذارید

مشاوره رایگان