تهران – بزرگراه ستاری جنوب – نبش بنفشه یکم – ساختمان نیتاکو – پلاک 98

افزایش ۳۹ درصدی صادرات ایران در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ / کاهش ۱.۴ درصدی بدهی های خارجی

به گزارش اقتصادآنلاین بر اساس گزارش منتشر شده توسط بانک‌مرکزی، آخرین آمار واردات ایران در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰، ۳هزار و ۶۵۶هزارتن به ارزش ۵میلیارد و ۱۰۴میلیون دلار بوده است.

همچنین در بهمن ماه سال ۱۳۹۹، میزان واردات به کشور معادل ۲هزار و ۵۶۹هزار تن به ارزش ۳میلیارد و ۶۸۲میلیون دلار بوده است و در سال ۱۴۰۰ کاهش ۳۸درصدی را از لحاظ ارزش تجربه کرده است.

بر این اساس واردات به کشور در ۱۱ماهه سال ۱۴۰۰، به ۳۶هزار و ۷۷۷هزارتن به ارزش ۴۶میلیارد و ۵۷۷میلیون دلار رسیده ست.

مقایسه آمارها نشان می‌دهد تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۹، واردات به کشور به ۳۰هزار و ۸۱۸هزار تن به ارزش ۳۴میلیارد و ۳۲۱میلیون دلار رسیده بود که در سال ۱۴۰۰ رشد ۳۵درصدی را نشان می‌دهد.

صادرات از کشور نیز در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ معادل۱۲هزار و ۲۳۳هزارتن به ارزش ۴میلیارد و ۷۵۳میلیون دلار بوده و در ۱۱ماهه سال ۱۴۰۰ در مجموع ۱۱۲هزار و ۶۵۸هزارتن صادرات به ارزش ۴۳میلیارد و ۵۱۷میلیون دلار بوده است.

همچنین در بهمن ماه سال ۱۳۹۹، ۸هزار و ۵۴۹ هزارتن صادرات از کشور به ارزش ۳میلیارد و ۱۳۵میلیون دلار انجام شده بود.

تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۹، نیز ۱۰۳هزار و ۹۰ هزارتن صادرات به کشور به ارزش ۳۱میلیارد و ۱۹۸میلیون دلار صورت گرفته بود که در مدت مشابه سال ۱۴۰۰، رشد ۳۹درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین این گزارش نشان می‌دهد تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰، کل بدهی خارجی ایران به ۸میلیارد و ۸۸۵میلیون دلار رسیده است که نسبت به بهمن ماه سال  ۱۳۹۹ که کل بدهی خارجی ایران ۹میلیارد و ۱۸میلیون دلار بوده است، کاهش ۱.۴درصدی را نشان می‌دهد.

منبع: اقتصاد آنلاین

دوشنبه ۱۴۰۱/۰۱/۲۹

یک نظر بگذارید

مشاوره رایگان