تهران – بزرگراه ستاری جنوب – نبش بنفشه یکم – ساختمان نیتاکو – پلاک 98

اصطلاحات بازرگانی

جدول اصطلاحات بازرگانی:

ردیف

فارسی

انگیسی

1

حداقل مقدار سفارش کالا 

 Minimum Order Quantity

2

تاریخ تقریبی تحویل کالا

ESTIMATED TIME DELIVERY

3

تاریخ تقریبی رسیدن کالا

ESTIMATED TIME ARRIVAL

4

اعلامیه فروشنده

MANUFACTURER DECLARATION

5

 اعلامیه تامین کننده

SUPPLIER DECLARATION

6

گواهی بهداشت نباتی یا قرنطینه

PHYTOSANITARY CERTIFICATE

7

گواهی سم پاشی

FUMIGATION CERTIFICATE

8

اطلاعات فنی

TECHNICAL DATA SHEET

9

تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدا (محل کار)

Incoterms E (EXW) (2020)

10

تحویل کالا به خریدار، بدون پرداخت کرایه حمل در مبدا

Incoterms F (2020)

11

تحویل کالا به  شرکت حمل‌کننده در مبدا

FCA – Incoterms F (2020) 

12

تحویل کالا در کنار کشتی در مبدا

FAS – Incoterms F (2020)

13

تحویل کالا در عرشه کشتی در مبدا

FOB – Incoterms F (2020)

14

تحویل کالا در مبدا، با پرداخت کرایه حمل توسط فروشنده

Incoterms C (2020)

15

هزینه و کرایه حمل تا مقصد

CFR – Incoterms C (2020)

16

تحویل با پرداخت کرایه حمل تا مقصد

CPT – Incoterms C (2020)

17

هزینه، بیمه و کرایه حمل تا مقصد

CIF – Incoterms C (2020)

18

تحویل با پرداخت کرایه حمل و بیمه تا مقصد

CIP – Incoterms C (2020)

19

تحویل کالا به خریدار، کلیه مسئولیت‌ها با فروشنده

Incoterms D (2020)

20

تحویل در محل معین

DAP – Incoterms D (2020)

21

تحویل در محل تخلیه شده

DPU – Incoterms D (2020)

22

تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی

DDP – Incoterms D (2020)

23

اتاق بازرگانی بین المللی

International chamber of commerce

24

اتاق صنایع

Chamber of industry

25

اتحادیه گمرکی

Customs union

26

اجازه ورود موقت

Temporary importation (admission)

27

اداره بنادر و انبارها

Ports and warehouses office

28

اداره نظارت بر صادرات

Export regulation office

29

اداره کل گمرک

Central administration of customs

30

اداره نظارت بر واردات

Import regulation office

31

ارائه حواله تحویل کالا

Produce the delivery order

32

ارز خارجی

Foreign exchange

33

ارزیاب

Assessor

34

ارزیاب بیمه

Adjuster

35

ارزیابی کردن کالا

Assess the goods

36

ارزیابی کردن کالا

Evaluate the goods

37

ارسال محموله هوایی

Air-freight consignment

38

از پیش فرستاده شده – حمل شده

Forwarded

39

از کشتی به دریا

overboard

40

استرداد اضافه پرداختی

Refund the over payment or excess payment

41

اسکله بار انداز

Jetty

42

اسکله لنگرگاه

Berth

43

اصلاحیه

Amendment

44

اضافه بار

Surcharge

45

اضافه پرداختی

Excess payment

46

اضافی

Over charge

47

اتاق بازرگانی

Chamber of commerce

48

اطلاعیه حمل با کشتی

Advice of shipment

49

اظهار کردن کالا

Declare the goods

50

اظهار نامه ارزی

Exchange declaration

51

اظهارنامه انبار های کشتی (ورود)

Ships store declaration (inwards)

52

اظهارنامه بانکی

Bank declaration

53

اظهارنامه بین المللی

International customs declaration

54

اظهارنامه خروجی

Export declaration

55

اظهارنامه کالاهای ورودی

Goods declaration (inwards)

56

اظهارنامه مشخصات کشتی (ورود)

Declaration of ship particular (in wards)

57

اظهارنامه ورودی

Import declaration

58

اظهارنامه ی بارگیری

Freight declaration

59

اعتبار اسنادی

Documentary letter of credit

60

اعتبار اسنادی برگشت پذیر

Revocable L/C

61

اعتبار اسنادی مهلت دار

Timed L/C

62

اعتبار اسنادی وارداتی

Import L/C

63

اعلامیه خروج

Out ward manifest

64

اعلامیه ورود – رسید

Arrival notice

65

انبار – انبار موقت

Shed

66

انبار موقت

Temporary store

67

انتقال کالا از یک وسیله حمل به وسیله دیگر

Trans-shipment

68

انجام دادن تشریفات گمرکی

Perform customs formalities

69

آبهای داخلی

Inland water

70

آزادی ورود بیگانگان به کشوری برای بارزگانی

(the)open door

71

آزمایش کردن نمونه کالا در آزمایشگاه

Test sample of the goods in laboratory

72

بار کشتی – ظرفیت کشتی

Shipload

73

بارگیری کالا در کشتی

Load the goods on ship

74

بارنامه – راه آهن

Railway bill of lading

75

بارنامه از پیش تنظیم شده

Draft B/L

76

بارنامه بازرگانی کشتی

Ships commercial manifest

77

بارنامه حمل با کامیون

Truck B/L

78

بارنامه حمل سراسری

Through B/L

79

بارنامه دریافت کالا برای حمل

Received for shipment B/L

80

بارنامه عمومی

Manifest

81

بارنامه کالای هواپیما

Aircraft cargo manifest

82

بارنامه هوایی

Air consignment note

83

بارنامه هوایی

Airway bill

84

بازرسی کردن کالا

Check the goods

85

بازرسی کردن کالا

Inspect the goods

86

بانک پرداخت کننده

Reimbursing bank

87

بانک قبول کننده

Accepting bank

88

بانک کارگزار

Beneficiary bank

89

بانک کارگزار فروشنده

Advising bank

90

برابری ارز

Exchange parity

91

برات اسنادی

Documentary draft

92

برات دیداری

Sight draft

93

برات کش

Drawer

94

برآورد ارزش

Valuation

95

بسته بندی

Packing

96

بندر بارگیری

Port of lading

97

بندر تحویل

Port of delivery

98

بندر تخلیه

Post of discharge

99

بیش از ارزش واقعی ارزیابی کردن

Under Value

100

بیمه تمام خطر

Against all risk (A.A.R)

101

بیمه دریایی

Marine insurance

102

بیمه کالا (باربری)

Cargo insurance

103

بیمه مسدود شدن راه کشتی

Trapping and blocking insurance

104

(پته) پروانه عبور

Transpire

105

پرداختن حقوق و هزینه های گمرکی

Pay customs duties and charges

106

پهلو گرفتن به اسکله

Take better at a jetty

107

پیاده کردن کالا از کشتی و غیره

Unloading goods

108

پیش پرداخت

Advance

ردیف

فارسی

انگیسی

109

پیش فاکتوری که تلکس شده باشد

Telexed proforma

110

تاریخ ترخیص 

Delivery date

111

تاریخ ورود 

Date of arrival

112

تحویل در انبار کارخانه فروشنده 

Ex-factory

113

تحویل روی کشتی در نقطه ای که برای بارگیری معین شده است

Free on board (F.O.B)

114

تحویل کالا با هزینه ی حمل تا کنار کشتی 

Free alongside ship (F.A.S)

115

تحویل کالا به انبار 

Deliver the goods to the warehouse

116

تحویل کالا روی راه آهن 

Free on train (F.O.T)

117

تحویل کالا روی کامیون 

Free on truck (F.O.T)

118

تخفیف مالیاتی  

Abatement of taxes

119

تخلیه در انبار موقت 

Unloading temporary store

120

تخلیه کالا از کشتی 

Discharge the goods from steamer (vessel)

121

تخلیه کالا از واگن 

Unload the goods on wagons

122

تخلیه کالا در اسکله 

Unload the goods on the jetty

123

ترخیص کالا 

Clearance of goods

124

ترخیص کالا از گمرک 

Clear the goods from the customs

125

تشریفات گمرکی 

Customs formalities

126

تعرفه گمرکی – نرخ عوارض 

Tariff

127

تعیین حقوق و عوارض گمرکی 

Assessment of duties and taxes

128

تهاتری – پایاپای 

Bilateral

129

تهیه و تنظیم کردن اظهارنامه 

Draw up a declaration

130

توقیف کردن کالا 

Detain the goods

131

ثبت کالادر دفتر انبار 

Register the goods in warehouse books

132

حق العمل کار گمرکی 

Customs commissioner

133

حقوق بازرگانی – حقوق تجارت 

Law merchant

134

حقوق گمرکی پرداخت شده 

Dutypaid

135

حقوق گمرکی و سود بازرگانی 

Customs duties and taxes

136

حقوق و عوارض ورودی 

Import duties and taxes

137

حواله بازرگانی – حواله تجاری 

Trade bill

138

حواله کالا – برگه ترخیصیه 

Delivery order

139

حواله ی ارزی 

Payment order

140

دایره گمرک 

Customs department

141

دفتر کوتاژ 

Works distribution

142

دفتر گمرک 

Customs office

143

حق العمل کار 

Commission broker

144

رئیس بندر 

Port officer

145

رسید شرکت حمل و نقل 

Forward agent receipt

146

رشوه دادن 

To bribe

147

روز تسویه 

Account day

148

رویه گمرکی  

Customs procedure

149

سازمان جهانی گمرک 

The world customs organization= WCO

150

سند پرداخت 

Payment voucher

151

سیاهه اصلاح شده 

Amended invoice

152

سیاهه بدون هزینه 

No charge invoice

153

سیاهه خرید – فاکتور – برگ فروش

Invoice

154

سیاهه مقدماتی – پیش فاکتور 

Proforma invoice

155

شرح تعرفه به انگلیسی 

Tariff description

156

صورت برداری از کالای موجود 

Stock taking of the goods

157

صورت بسته بندی – عدل بندی 

Packing list

158

ضمیمه نمودن فاکتور 

Accompanying invoice

159

ضمیمه نمودن کالاها به اظهارنامه 

Attaching the sample of the goods to the declaration

160

طبقه بندی استاندارد تجارت بین المللی 

The standard international trade classification = SITC

161

ظهرنویسی کردن 

To endorse

162

عوارض انبارداری 

Warehousing levies

163

عوارض گمرکی 

Customs charges

164

فرم اظهارنامه 

Declaration from

165

فروش کالای متروکه 

Sale of abandoned goods

166

قابل حمل با کشتی 

Shippable

167

قابل کشتیرانی 

Navigable

168

قرارداد ترخیص کالا 

Goods clearing agreement

169

قرارداد کارنه های بازرگانی 

E.C.S carnet convention

170

قلمرو گمرکی 

Customs territory

171

قیمت پیشنهادی 

Delivered price

172

قیمت تمام شده

Cost price

173

قیمت خرده فروشی 

Retail price

174

کارنه نمونه های بازرگانی 

E.C.S carnet

175

کالاهای مشمول عوارض گمرکی 

Customable goods

176

کالاهای موجود در محوطه گمرک 

Goods lying in the customs premises

177

کالای عبوری (کالای ترانزیت) 

Transit goods

178

کالای غیر مجاز 

Unauthorized goods

179

کالای قاچاق 

Contraband goods

180

کالای متروکه 

Abandoned good

181

کانون صادر کننده 

Issuing association

182

کانون ضمانت کننده 

Guaranteeing association

183

کرایه بار پیش پرداخت 

Advanced freight

184

کشتیران به انگلیسی 

Mariner

185

کلیه هزینه های بارگیری در مبدا و کلیه هزینه های تخلیه در مقصد به عهده خریدار 

Free in-free out

186

گمرک داخلی 

Inland customs

187

گمرک سر حدی دریایی 

Coastal customs

188

گمرک مرزی 

Frontier customs

189

گمرکات مرزی 

Boarder customs

190

گواهی بازرسی 

Inspection certificate

191

گواهی بهداشت 

Health Certificate

192

لغو موانع گمرکی 

Abolish the tariff walls

193

لنگرگاه – لنگرانداری 

Anchorage

194

ماخذ حقوق گمرکی  

Basic of customs duty

195

مرز گمرکی 

Customs frontier

196

مشخصات گمرکی 

Customs specification

197

مشمول حقوق و عوارض گمرکی 

Applicable to customs duties and taxes

198

مقررات گمرکی 

Customs regulation

199

منطقه آزاد تجاری – بندر آزاد 

Zone free

200

منطقه دریایی گمرکی 

Customs maritime zone

201

منطقه نظارت گمرکی 

Customs surveillance zone

202

موافق نامه بازرسی پیش از حمل 

Agreement on pre-shipment inspection

203

نرخ ارز – نرخ مبادله ی 

Exchange rate

204

نرخ بانکی 

Bank rate

205

نرخ صادرات 

Export rate

206

نمایندگی های حمل و نقل کالا 

Forwarding agents

207

نماینده بازرگانی 

Commercial agent

208

نماینده بیمه 

Insurance agent

209

نماینده گمرکی 

Customs agency

210

نمونه های تجاری 

Commercial samples

211

ورود به کشتی و بازرسی آن 

Boarding and search of ships

212

ورود به هواپیما و بازرسی آن 

Boarding and search of aircraft

213

ورودیه انباری – قبض انبار 

Entry for warehouse

214

ورودیه برای کالاهای آزاد 

Entry for free goods

215

هر نوع اظهار نامه ای که باید هنگام ورود کشتی باید به مقامات گمرکی تسلیم شود 

Ships arrival declaration

216

هزینه معطلی کشتی 

Demurrage

مشاوره رایگان