تهران – بزرگراه ستاری جنوب – نبش بنفشه یکم – ساختمان نیتاکو – پلاک 98

ابلاغ فهرست مواد معدنی و ردیف تعرفه های مربوطه دارای ارزش اقتصادی با هدف تسهیل صادرات مواد معدنی

لزوم آزمایشات لازم توسط آزمایشگاه سازمان ملی استاندارد یا آزمایشگاه خاک ، آب و.. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی جهت تطبیق ماده معدنی با ردیف تعرفه اظهار شده، در صورتیکه خاک کشاورزی تشخیص داده شد مجوز صادرات توسط جهاد کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد.

یک نظر بگذارید

مشاوره رایگان